sven

Regler, utrustning & bansträckning

Keb Classic är en skidalpin tävling i väglöst land, till stora delar i högalpin terräng. Området i sig och aktiviteterna under tävlingen ställer krav på både arrangemangets utformning och deltagarna. Tävlingsreglerna är satta utifrån dessa förutsättningar. KebClassic följer Patrouille des Glaciers (PDG) regelverk när det gäller utrustning.


Tävlingsregler för arrangemanget

Viktig infomation: Hjälmen som används under tävlingen i den alpin klass ska vara godkänd för både klättring och skidåkning. I touringklassen ska hjälmen vara godkänd för skidåkning, eller så ska den vara dubbelcertifierad.

Generellt

 • Deltagande sker på egen risk.
 • Betalt medlemskap i klätterklubb ansluten till Svenska Klätterförbundet eller motsvarande i annat land.
 • Tävlande är skyldiga att hålla sig uppdaterade med information om banan och regler från tävlingsledningen och funktionärer.
 • Betalningen är bindande enligt STF bokningsvillkor.
 • Minimiåldern för deltagande i tävlingen är 18 år fyllda.
 • Du som deltagare ska delta i informationsmöte kvällen innan respektive tävlingsdag.
 • Laget består av två eller tre deltagare i klasserna dam-, herr- eller mixlag.
 • Laget är skyldigt att hålla ihop under hela tävlingen från start till mål, max 15 sekunders avstånd

Kontroller

 • Under tävlingen ska deltagarna förflytta sig mellan i förväg bestämda kontroller.
 • Kontrollerna måste passeras i rätt ordning och före ett på förhand givet klockslag.
 • Laget är skyldigt att rätta sig efter de förhållningsregler som funktionärer ger längs banan.
 • Där det finns markeringar ska dessa följas t ex på vissa nedfarter.
 • Lagmedlemmarna ska färdas tillsammans. Passering av kontroll får inte överstiga 15 sekunders avstånd mellan deltagarna. Båda deltagarna skall passera genom kontrollen.

Brytande av tävlan

 • Om en person i laget måste bryta ska det ske vid en bemannad kontroll.
 • Vilket innebär att om det är tremannalag som splittras kan dom andra två fortsätta om det är en tävlande från ett tvåmanna lag så kan den andra tävlande kliva in i ett annat tvåmannalag och fortsätta tävlingen. Den återstående lagmedlemmen får inte fortsätta själv. Den nya konstellationen fortsätter då med ett av lagnamnen. Detta får endast ske vid en bemannad kontroll.
 • Om laget inte passerar en kontroll innan på förhand givet klockslag kommer funktionärer att avbryta lagets tävlan.

Målgång

 • Målgång skall ske gemensamt med max 5 sekunders avstånd
 • En skriftlig protest lämnas till sekretariatet senast 45 minuter efter sista målgång för dagens etapp mot en administrativ avgift på 300 kr.

Utrustning

 • Den obligatoriska utrustningen, såväl gemensam som personlig, måste bäras med av laget under hela tävlingen.
 • Den personliga utrustningen skall bäras i respektive lagmedlems egna ryggsäck.
 • Om någon obligatorisk utrustning saknas kan tävlingsledningen diskvalificera laget.
 • Tävlande får ej mottaga dryck, mat eller utrustning från icke tävlande ute på banan under pågående tävling. Ett lag får däremot hjälpa andra lag. Dryck får mottagas från funktionärer vid de kontroller som har dryckesdepåer.

Säkerhet

 • Samtliga tävlande är skyldiga att hjälpa andra tävlande eller funktionärer vid eventuell olycka ute på fjället.
 • Om olycka inträffar ska lagkamraterna påbörja första hjälpen och kalla på hjälp.
 • För att delta i tävlingen ska samtliga lagmedlemmar kunna genomföra en kamraträddning vid en lavinolycka, denna kunskap kan du få på torsdagens snö/lavinkurs.
 • För att delta i alpinklass ska samtliga lagmedlemmarna behärska ett säkert sätt att färdas i högalpin terräng. Vilket innebär klättring längs fasta rep, genomföra firning, färd och räddning på glaciär samt skidåkning i brant terräng i/under varierande snöförhållanden.
 • För att delta i tävlingen ska samtliga lagmedlemmarna kunna orientera med hjälp av karta och kompass i alla väder under vinterförhållanden.

Skäl till diskvalificering

 • Att laget/lagmedlem missar en kontroll eller tar dem i fel ordning.
 • Att laget/lagmedlem på begäran inte kan uppvisa den obligatoriska utrustning eller betalt medlemskap i klätterklubb ansluten till Svenska Klätterförbundet eller motsvarande i annat land.
 • Att lagmedlemmarna inte håller ihop.
 • Att laget/lagmedlem inte följer de regler och direktiv som har givits innan och under tävlingen.
 • Att laget/lagmedlem uppvisar ett osportsligt beteende.
 • Att laget/lagmedlem genomför eller uppvisar något som inte har förutsetts av tävlingsledningen men som på plats bedöms så pass allvarligt inom t ex miljöhänsyn, säkerhet eller sportslig anda.

KebClassics tävlingsledning rättigheter

 • Omarbeta bansträckningen efter rådande förhållande på berget.
 • Avbryta tävlingen för lag som inte passerar kontroller inom på förhand givna tidsramar.
 • Enhälligt beslutande gällande protester som har inkommit.
 • Reservation för felskrivningar och ändringar.

Utrustning

Personlig utrustning

 • Ryggsäck som rymmer all utrustning
 • Lavinräddningsspade enligt UIAA 156 eller ISMF standard, plastblad ej tillåtet.
 • Sond minsta längd 2,40m, minsta bredd 10mm i diameter
 • Tranceiver ska vara i sändläge och sitta mot kroppen. Batterinivå minst 80% vid start.
 • Pannlampa inklusive funktionsdugliga batterier.
 • Goggles, Solglasögon eller Visir
 • Hjälm, hjälmen i den alpin klass ska vara godkänd för både klättring och skidåkning.
  UIAA 106 och EN 1077 eller EN 12492 EN 1077.
 • I touringklassen ska hjälmen vara godkänd för skidåkning, eller så ska den vara dubbelcertifierad.
 • Skidans längd skall vara minst 160cm för herrar och 150cm för damer och minst 90% av skidans längd skall ha stålkant.
 • Pjäxor ska gå över anklarna, ha en gummisula. Det ska gå att fästa stegjärn på ett korrekt sätt. Telemark-, alpin-, randonnépjäxa och snowboardsko som uppfyller kraven är tillåtna. Längdpjäxor är ej tillåtna.
 • Stavar
 • Stighudar
 • Klättersele plus firningsdon CE-märkta. Tävlande i skitour klassen kan låna det.
 • Första förband tryck och skyddsförband.
 • Visselpipa
 • Mat tillräckligt för att klara dagen.
 • Vantar 2 par, minst ett par tjocka.
 • Mössa
 • Vindtäta kläder jacka och byxa utöver tävlingsdressen om den inte har vind och vattentäta egenskaper.
 • Förstärkningsplagg dunjacka/fleece minimum 300g.

Lagets gemensamma utrustning

 • Kompass 1st som ni är vana att använda.
 • Mobiltelefon Operatörerna Halebop och Telia är det som fungerar, men inte på alla platser längs banan, lagets mobiltelefonnummer ska lämnas i sekretariatet vid startanmälan. Vid startanmälan fråga efter tävlngsledningens telefonnummer.
 • Vindsäck som rymmer hela laget.

Ytterligare utrustning för deltagare i alpinaklassen

 • Kompass 1st som ni är vana att använda.
 • Mobiltelefon Operatörerna Halebop och Telia är det som fungerar, men inte på alla platser längs banan, lagets mobiltelefonnummer ska lämnas i sekretariatet vid startanmälan. Vid startanmälan fråga efter tävlngsledningens telefonnummer.
 • Vindsäck.

Personlig utrustning alpina klassen

 • Samtlig klätterutrustning ska vara CE/UIAA godkänd och avsedd för klättring och ej modifierad.
 • Prussik 2 st anpassad för repets dimension, minst 5mm i diameter.
 • Firningsdon repbroms eller annan utrustning gjord för firning. Det är ej tillåtet att fira med hjälp av HMS-knut eller liknande.
 • Slingor 2st minst 60cm lång.
 • Karbin skruv/quicklock 3st
 • Stegjärn 10 taggar eller fler, varav 2 är fronttaggar, ej modifierade. Stegjärnen måste ha säkerhetsremmar runt vristen eller motsvarande. När de inte används ska de förvaras i ryggsäcken.
 • Isyxa
 • Via ferrata slinga (finns att låna i sekretariatet)

Gemensam utrustning alpinaklassen

 • Rep 30 meter, 8.5mm i diameter eller mer, UIAA standard 101

Erhålles av tävlingsarrangören:

 • Nummerlappar
 • Högfjällskarta med aktuell bansträckning.
 • Firningsutrustning till deltagare i Skitourklassen och till Solosprinten för de som ej har egen.

Utrustningen kommer att kontrolleras kvällen innan start och vid målgång båda dagarna, om inte utrustningen kan uppvisas kan laget diskvalificeras.

Tävlingsledningen har rätt att underkänna utrustning de finner defekt eller som inte är lämpade för tävlingen.

Om ni känner er osäker eller har frågor kring utrustningen så hör av gärna av er till oss via e-post.
En del utrustning finns också att hyra på stationen kontakta oss i god tid innan om ni vill hyra.
kebclassic@stfturist.se


sv_SESwedish