sven

Tävlingsregler för Grand Combo


  • Du ska genomföra båda tävlingarna inom ett år.
  • Det spelar ingen roll vilken klass du tävlar i men du ska fullfölja båda tävlingarna.
  • Du tävlar i lag på vintern men inte på sommaren så om båda lagmedlemmarna från vintertävlingen deltar på sommaren så är det den som är snabbast av dom på löpningen som får en bättre slutplacering.
  • Om någon eller båda tävlingarna ändrar bana på grund av förhållandena ute på fjället så räknas den nya banan som Grand Combo bana.

 


Erhålles av tävlingsarrangören:

  • Nummerlappar
  • Högfjällskarta med aktuell bansträckning.
  • Firningsutrustning till deltagare i Skitourklassen och till Solosprinten för de som ej har egen.

Utrustningen kommer att kontrolleras kvällen innan start och vid målgång båda dagarna, om inte utrustningen kan uppvisas kan laget diskvalificeras.

Tävlingsledningen har rätt att underkänna utrustning de finner defekt eller som inte är lämpade för tävlingen.

Om ni känner er osäker eller har frågor kring utrustningen så hör av gärna av er till oss via e-post.
En del utrustning finns också att hyra på stationen kontakta oss i god tid innan om ni vill hyra.
kebclassic@stfturist.se